2013 är året som går till historien inom den svenska hamnindustrin. Två hamnbolag går samman till ett gemensamt företag och bildar en av Sveriges större hamnbolag. Halmstads hamn + Varbergs Hamn blir HallandsHamnar AB. Två skilda världar skulle bli en. Jag fick uppdraget att sköta profileringen och kommunikationen kring sammanslagningen. En inte helt enkel uppgift, men vilken resa vi gjorde tillsammans!

Analysen gav otvivelaktigt svar. Båda hamnarna behövde utvecklas och moderniseras, var och en utifrån sin unika specialisering: Varberg inom trävaruhantering, Halmstad inom stål- och plåtprodukter, recycling, bilar och containers. Tillsammans fanns stora potentialer att skapa inte bara ett framgångsrikt hamnbolag – vi skulle bygga ett logistiskt nav tillgodo för näringsliv, samhälle och individ.

 

Navet vid havet

Fokus lades på att bygga varumärket kring hur en modern hamn ska se ut. Tona ner de traditionella tjänster som vi alla förknippar med en hamn, lastning och lossning, och istället se hamnen om en logistikpartner och knutpunkt för modern infrastruktur. En punkt där båt, lastbil och järnväg möts (både Halmstad och Varberg har järnvägsspår till och från hamnen). I det nya bolaget adderades olika tjänster för att kunna erbjuda en form av all inclusive-erbjudande inom logistik, helt skräddarsydd efter respektive kunds unika behov. 

Ett skepp kommer lastat

Kunskapen kring vilken betydelse en väl fungerande hamn har för både samhälle och individ hade mycket att önska. Förutom en helt ny grafisk profil, var det även viktigt att informera om att 90% av all import och export passerar en svensk hamn. Att varje ”skepp” som angör hamnen också ger mängder av arbetstillfällen. Miljöaspekten gavs också en helt ny tyngd i den nya kommunikationen. Genom samarbete med Stena kunde HallandsHamnar ta recycling till en ny och tongivande nivå för bolaget. 

Sammanslagningen, liksom sättet att kommunicera det nya moderna hamnbolaget på, fick stor uppmärksamhet och blev mycket lyckosam.

HallandsHamnar är en av Sveriges 10 största hamnar och den moderna tidens logistikföretag. Bolaget erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena hamn, terminal och transporttjänster och ska utvecklas för att skapa tillväxt, ge långsiktigt god lönsamhet och gynna utvecklingen i regionen. Hamnen i Varberg är sedan länge bland de ledande inom skogsprodukter. Hamnen i Halmstad har fokus på recycling, metaller, containertrafik, RoRo samt import av bilar.

Referens: Emil Vranjancu, Kommersiell chef

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att klicka “Acceptera” godkänner du användningen av cookies. Om du vill veta mer, besök vår integritetspolicy.