Det håller. Två ord som fått avgörande betydelse i varumärkesbyggandet för EAB i Smålandsstenar. Uppdraget, som jag fick för många år sedan, var att skapa något bestående, då långsiktighet utgör ett honnörsord i EABs verksamhet. Den starka kultur som fanns i företaget skulle speglas i marknadsföringen och bli en viktig del av identiteten. 

Vi behövde ett signum som skulle fungera lika bra för bolagets tre affärsområden som för EAB i sin roll som arbetsgivare, leverantör och aktivt företag inom näringsliv och samhälle. Jag analyserade företaget från olika perspektiv, tog del av både första och andra generationens historia och framtidsvisioner, lyssnade på medarbetare och kunder.

Ur allt detta kunde vi mejsla fram det som särskiljde EAB från övriga bolag i branschen. Det som gjorde att man valde EAB. Igen, igen och igen: Engagemang, Kunskap, Kundanpassning och Kvalitet. Fyra kärnvärden som EAB stod för i alla lägen och som aldrig kompromissades bort. Hur kunde detta sammanfattas till ett mer lättkommunicerat kundlöfte? Eftersom ”det håller” var två ord som i stort sett alla dialoger mellan EAB och kunden innehöll, kändes det också helt naturlig att även låta dessa ord få sammanfatta varumärket EAB. Från den dagen, har “Det håller.” fått sätta ton för marknadsföringen och kommunikationen av företaget, även utgöra en kompassnål när beslut ska tas på olika nivåer. Det håller har med åren vuxit både vad gäller innebörd och omfattning i verksamheten.

Registrerad hållbarhet

Genom frekvent användning har orden blivit så starkt förknippade med EAB att de nu utgör ett registrerat varumärke – “Det håller.®” – inom de områden där EAB bedriver verksamhet. Varumärkets värde för EAB är betydande och ett bevis för att kontinuitet lönar sig. För EAB har det varit oerhört viktigt att hela tiden se till att hålla varumärket ajour med det som händer på marknaden och i världen i stort. Det håller kan lätt bara bli en “käck slogan” om inte varumärkeslöftet fylls med innehåll och substans. På EAB pågår ett ständig utvecklingsarbete framför allt inom miljö, teknik och material i linje med den hållbarhet som utlovas.

EABs marknad sträcker sig även långt bortom Sveriges gränser och på den internationella har  “Det håller.” översatt med “Built to last.” i kommunikationen.

Koncernutveckling

Som samarbetspartner till EAB har jag fått möjlighet och förtroende att låta kreativiteten flöda fritt, under förutsättning att varje projekt eller aktivitet går i linje med EABs grundbudskap och ägardirektiv. Det har fått ta sig uttryck på olika sätt genom events, kampanjer och, inte minst, i skriven kommunikation.

Sedan några år tillbaka har jag även fått förtroendet att sitta med i koncernstyrelsen och vara delaktig i utvecklingen av förvärvade bolag och uppstarten av helt nya bolag inom den familjeägda företagsgruppen EAB Group. Nu är tredje generationen operativa i företagsfamiljen och visionen är att utveckla EAB vidare mot nya mål och nivåer, med utgångspunkt från samma värderingar som byggt företaget sedan starten 1957.

EAB i Smålandsstenar är ett familjeägt företag som utvecklar, tillverkar, säljer och monterar stålbyggnader, lagerinredningar och portar. Företaget har åtta dotterbolag, varav två i Sverige, övriga i Norge, Finland, Danmark, Holland, Tjeckien och Kanada. Stålbyggnader och portar säljs företrädesvis på den nordiska marknaden. EABs lagerinredningssystem säljs över hela världen. EAB har cirka 380 medarbetare som omsätter cirka 2 MDSEK.

 

Referens: Per-Åke Andersson, VD och delägare.

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att klicka “Acceptera” godkänner du användningen av cookies. Om du vill veta mer, besök vår integritetspolicy.